Καβέτσου 36-38

Τηλέφωνα:

22510 22200

22510 43690

Email:
iordanoumedical@gmail.com